ÖN BİLGİ FORMU Mayıs ayı indirimlerini kaçırmamak için hemen formu doldur.

Rusça Kursu Eğitimi

Rusça kursu eğitimi, öğrencilerimiz için özel olarak geliştirdiğimiz teknik ve tecrübeli öğretmenler eşliğinde verilmektedir. Türk Amerikan Derneği Mecidiyeköy dil kursu ile Rusça’da dinleme, konuşma, okuma, karşılıklı diyalog, yazma gibi deneyimleri kazanmanız mümkündür.

Rusça kursumuz 6 kurdan oluşmakta ve Communicative Approach metodu kullanılmaktadır. Derslerimizde eğitimin daha verimli olması adına video materyalleri ve özgün bir çok kaynak kullanılmaktadır. Eğitimde öğrencinin seviyesini ölçmek için 4 adet quiz yapılmaktadır. Dersler çoğu zaman konuşma odaklı geçerken, Rusça dil konusunda asıl amacımız, öğrencilerimizin yabancıl dil eğitimini zor bir süreç olmaktan çıkarıp, keyifle öğrenecekleri bir ortama dönüştürmektir. Bu sebeple eğitim sistemimizde iletişimsel temeller yer almaktadır.

Rusça

A1 Seviyesi

A1 Seviyesi Mecidiyeköy Rusça kursumuzda eğitim alacak kursiyerlerimiz için öncelik ilk aşama eğitimini oluşturmaktır. Kurslarımızda her seviye için toplamda 82 saat eğitim verilmektedir.

Temel seviyenin ilk aşamasında eğitim alan kursiyer, günlük ihtiyaçlarını karşılama noktasında en çok kullanılan kelimeleri ve kurulan basit cümleleri anlamaya başlayacaktır. Karşılıklı olacak diyaloglarda kendilerini ve üçüncü şahsı tanıtabilir, diyalog kurdukları kişilere kişisel sorabilir ve kendisine sorulan sorulara cevap verebilir. Bu seviyede adaylarımızda fazlasıyla ilerleme kaydedilirken, konuştukları kişilerin yavaş ve anlaşılır konuşması durumunda Rusça kurulan cümleleri de anlayabilir. Sizler de Rusça dilini en iyi şekilde öğrenmek isterseniz Mecidiyeköy Rusça kursumuza kayıt olabilirsiniz.

A2 Seviyesi

A2 Seviyesi Mecidiyeköy Rusça kursumuzda, eğitimlerin içerisinde başlangıçta bulunmakta ve A1 seviyesinin biraz daha önüne geçmiş bilgilerden oluşmaktadır. A2 seviyesinde dolaysız anlatım yapılan Rusça cümleleri ve sürekli olarak kullanılan deyimleri anlatmaya yönelik eğitimler verilmektedir.

Herhangi bir yere gidildiğinde basit ve sürekli karşılaşılan diyaloglarda iletişim kurmak A2 seviyesinde daha da kolay hale gelecektir. Kişi kolay terimlerle nereli olduğunu, eğitim seviyesini, ailesini ve tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla ifade edebilecek hale gelmektedir.

A2 seviyesini tamamlamış olan kişi artık Rusça olarak kendini daha rahat ve net olarak ifade edebilmekte kolaylık yaşayacaktır. Akıcı bir Rusça konuşabilmeniz için sizleri Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubesine eğitimlerine bekliyoruz.

B1 Seviyesi

Türk Amerikan Derneği Mecidiyeköy yabancı dil kursumuzda B1 seviyesi orta seviyelerin ilki olarak karşınıza çıkacaktır. B1 seviyesinde eğitim almanız durumunda Rusçanızı biraz daha geliştirmiş olacaksınız. Kurslarımızda her seviyede kendinizi geliştirmeniz için aldığınız eğitim, stratejilere uyumlu olmanız halinde eğitimin sizlere fayda sağlayacaktır. B1 seviyesinde eğitim alan kişiler, iş ve okul gibi yabancı olmadıkları konular hakkında doğru bir ifade şeklinde anlatıldığında anlatılanların çoğunu anlama kapasitesine sahip olurlar.

Seyahate çıkıldığında Rusça’nın konuşulduğu bölgelerde rahatlıkla diyalog kurabilir seviyeye ulaşmış hale gelecektir. Yaşadığı anıları anlatabilir, geleceğe dair hayallerini dile getirebilir. Hedeflerinde ulaşmak istediği yerleri karşı tarafa rahatlıkla anlatabilecektir.

B2 Seviyesi

Türk Amerikan Derneği Mecidiyeköy kursumuzda B2 seviyesi B1 seviyesinden sonra gelen orta derecedeki kurstur. Kursiyerlerimizin seviye seviye Rusça eğitimi alarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktayız. Her seviyede olduğu gibi B2 seviyesi de 82 saatten oluşmaktadır. Kişi somut, soyut konularda ve zor yazıları anlaşabilir hale getirerek tecrübeli olduğu konularda tartışmaları takip edip cevap verecek nitelikte olacaktır. Anadili Rusça olan biriyle kolayca diyalog kurabilir ve farklı konularda detaya inerek kendisini ifade edebilme yeteneğini geliştirebilir. Kursiyerlerimiz Rus tanıdıkları ile güncel konular hakkında konuşabilir, farklı açılardan konulara yorum yapabilme seviyesine erişecektir. Muhtemel olan olasılıklarda da olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayabilir ve kendi düşüncelerini rahatlıkla ortaya koyabilir.

C1 Seviyesi

C1 seviyesi; öğrencilerimizin ileri düzeyde Rusça diline hakim olmalarını sağlayan en üst seviyenin ilk aşaması olmakla beraber; geniş kapsamlı konularla Rusça yazılan yazıları anlayabilmektedir. Yazılan yazılardan fikir çıkarabilir durumdadır. C1 seviyesindeki kursiyer Rusça dilinde sürekli kullanılan kelimeleri aramayı bırakmış, akıcı ve kolay bir dille kendilerini ifade edebilme durumuna gelmişlerdir.

Kursiyerlerimiz, toplamda 82 saat süren derslerin sonucunda C1 seviyesi ile Rusya’da istedikleri iş yerlerinde çalışabilir, iş ve kariyer hayatında etkin bir dil ile Rusça konuşabilir. Çok karışık olan konularda da kendilerini net ve anlaşabilir şekilde anlatabilir.

C2 Seviyesi

Türk Amerikan Derneği Mecidiyeköy yabancı dil kursunda C2 seviyesi ileri seviyenin en üst aşaması olarak kursiyerlere verilen ders seviyesidir. Toplamda 82 saat olarak verilmektedir. C2 seviyesine ulaşmış öğrenci Rusça diline son derece hakimdir ve gördüğü her şeyi kolaylıkla okuyup ve anlama kapasitesindedir. Herhangi bir konu hakkında okuduklarını kolayca Rusça olarak dile getirebilir. Öğrenciler C2 seviyesinde kendilerini çok daha rahat ve akıcı bir şekilde anlatabilir duruma gelmişlerdir. Karşılarına çıkan konunun karmaşıklığı karşısında bile konu üzerinde değerlendirme yapabilir ve ayrıntıları anlayabilir.

Eğitim Materyelleri

Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almasını destekleyecek olan kitaplardan oluşmaktadır. Eğitimde önceliğimiz eğlenirken öğretmektir. Rusça’ya Doğru kitabı ile öğrencilerimiz eğitimlerine devam etmektedir. Eski yıllardan bugüne eğitim birimleri tarafından kullanılan ve eğitim temelini oluşturmaya yardımcı kitaptır. Doğru kitabının içeriğinde Rusça diline dair tüm detaylar yer almakta ve öğrencilere maksimum fayda sağlamaktadır. Doğru kitabı, görsel ve işitsel olarak öğrencilere katkılar sağlar. Kitap içerisindeki aktiviteler sayesinde öğrenciler, günlük konuşmalarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilir durumda olacaktır.

Eğitim materyallerimiz ile öğrencilerimiz Rusça’yı kolaylıkla öğrenmek için adım atmaktadır. Türk Amerikan Derneği Mecidiyeköy Kursu kendi kaynaklarını da kullanarak eğitimde fark yaratmayı hedeflemektedir.

Öğretmenler

Öğretmenler, Rusça kursumuzda eğitim verebilmek için bazı kriterleri sağlaması gerekmektedir. Türk ve Rus eğitmenlerimiz Rus kültürünü tanıyan ve Rusça’yı en iyi şekilde kullanan kişilerdir. Türk öğretmenlerimiz kurslarımızda görev yapabilmeleri için en az 3 yıllık tecrübeye sahip ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak zorundadır. Rus öğretmenlerimiz ise 5 yıllık deneyime ve gerekli sertifikalara sahip olmaları durumunda görev alabilirler. Türk ve Rus öğretmenlerimiz tecrübelerinin haricinde yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulur. Başarılı olma durumlarında eğitmen olarak görevlendirilir. Türk Amerikan Derneği Mecidiyeköy kursu öğrencilerine kaliteli eğitim vermek için kaliteli öğretmenler çalıştırmaktadır.

Rusça Özel Ders

Öncelikle öğrencinin hedefi belirlenmekte ve bir çok kritere göre Rusça özel ders müfredatı hazırlanır. Karşılıklı olarak öğrencinin gelmek istediği gün ve saatler belirlenir. Özel dersin avantajlı olmasındaki en önemli husus; öğretmen sadece öğrenci ile ilgilenir, tüm eksik ve güçlü noktaları görür sonrasında ders planını şekillendirir. Özel ders öğretmenler, öğrencilere özel materyaller kullanırken, son teknoloji ile oluşmuş eğitim sınıfları ile görsel ve işitsel anlamda maksimum fayda sağlamaktadır.

Türk Amerikan Derneği Mecidiyeköy Rusça özel ders eğitimimizin detayları için iletişim bilgilerinden bizlere ulaşım sağlayabilir ve eğitmenlerimizle müsait bir günde kurs planlaması yapabilirsiniz.

ÖN BİLGİ FORMU

Communicative Approach Eğitim Sistemi

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubesi olarak Rusça eğitiminde Communicative Approach metodunu kullanıyor olmamızın ana sebebi öğrencilerin ilk günden başlayıp aniden ortaya çıkan yaratıcı rollere, araştırma ve projeler ile birlikte oyunlara odaklanarak gerçek dünyadaki durumlarla benzerlik gösteren durumlarla karşılaştıklarında iletişim kurmalarını sağlamaktır. Çift ve gruplar halinde öğrenme ilk planda tutulmaktadır.

Türk Amerikan Derneği Neden Farklıdır

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu A.B.D Ankara Büyükelçisi George Wadsworth, Robert Koleji Müdürü Floyd Black, Halide Edip Adıvar ve daha birçok bilindik kişi tarafından 1951 yılında kurulmuş ve resmi gazetede resmen onaylanarak ilan edilmiştir. Kurs bünyesinde hizmet vermekte olan öğretmenler öncelikle yazılı, ardından da sözlü sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu uygulamaya gerçekleştiren tek dil kursu olarak derslerde günümüzde son teknoloji ders yaklaşımlarını kullanmaktayız. Dersler 50 dakika olarak verilmektedir.

Türk Amerikan Derneği Sertifikası Farkı

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu sertifikası birçok yönden farklıdır. Derneğimizin kurucularının önemli kişiler ve kurumlar olması, Türkiye’nin ilk dil kursu olması, resmi gazetede onaylanması gibi farklardan dolayı Türk Amerikan Derneği sertifikası yurtiçinde ve yurtdışında çok prestijli bir belgedir. Her seviyede yapılan 4 quizi başarılı bir şekilde geçtiğiniz zaman prestijli Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Genel İNGİLİZCE
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR
YDS KURSU
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR
TOEFL KURSU
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR
Bilgi Aç
Rusça

Sınıfta Son 3 Kontenjan

Başvuru Yap
ÖĞRENCİLERİMİZDEN

BİZİ TERCİH EDENLER