ÖN BİLGİ FORMU Mayıs ayı indirimlerini kaçırmamak için hemen formu doldur.

Almanca Kursu

Almanca Kursu Eğitimi, Avrupa Birliği Yabancı Dil Öğretim sistemlerine kısaca CEFR uygun olarak; alanında uzman yabancı ve Türk öğretmenler eşliğinde verilmektedir.

Almanca Kurs Eğitimi, 6 seviyeden oluşmaktadır. Bu eğitimleri almış kişiler en son olarak C2 seviyesini alıp eğitimi tamamlayabilir. Almanca diline yönelik ileri düzeyde eğitim almak ve rahat bir şekilde kendine özgü ders almak isteyenler için özel derslerde bulunmaktadır. Almanca Kursu

Almanca Kursu

Almanca Kursu Eğitimi,

 • Okuma
 • Yazma
 • Dinleme
 • Konuşma olmak üzere dört temel beceri eğitimi üzerine kuruludur.

50 dakikalık dersler halinde her bir beceri ayrı ayrı desteklenir ve her beceriye eşit şekilde ağırlık verilmektedir. Dersler ana dili Türkçe ve Almanca olan öğretmenler tarafından verilir.

Almanca Kursu Eğitimi için öncelikle öğrencilerin bireysel seviyelerini belirlemek için ücretsiz seviye belirme sınavı yapmaktadır. Bu sınava dayalı olarak Almanca konusunda bilgileri kontrol edilir ve duruma göre öğrenciler gruplandırılarak; eğitim düzeyleri planlanır.

Verilen eğitim sonrasında değerlendirme sınavlarına tabi tutularak öğrencilerin gelişim düzeyleri kontrol edilir. Öğrencilerin sınav sonrası başarısız olmaları durumunda; grup arkadaşlarına yetişmesi adına ek ders planlanır. Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy, Almanca Kurs Eğitimi için çok deneyimli ve donanımlı bir eğitim kurumudur.

A1 Başlangıç Seviyesi

Almanca dili öğrenilirken okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört şekilde mevcuttur. Sınırlı dil kullanımı olarak tabir edilen ilk seviye “A1 başlangıç seviyesi” olarak adlandırılır. A1 seviyesine başlayan bir kişi ya hiç almanca bilmiyordur yada az bilgisi vardır.

Almanca kursuolarak Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubemizde bir kurs eğitimi dersi 82 saatten oluşmaktadır.

A1, temel başlangıç seviye olarak bilinmektedir. Bu seviye bitirildiğinde Almanca dil kullanımı sınırlı kelimelerle kullanılmaktadır. Almancayı hiç bilmeyen kişiler 82 saatlik eğitim dilimini tamamladıktan sonra bu seviyeye ulaşmış olur. Bu 82 saatlik olan eğitimde de belli bir hedefe ulaşmış olur. A1 seviyesini bitiren bir kişi Almanca kursu ile aşağıdaki kazanımları elde etmiş olur.

 • Öğrencinin, somut ihtiyaçları karşılanır.
 • Öğrenci, aktif olarak kullanılan ifade biçimleri ile basit cümleleri anlayabilir ve rahatlıkla kullanabilir.
 • Kişi, kendini tanıtabilir ve başkaları ile tanışabilir.
 • Başka kişilere sorular yöneltebilir ve kendi ile ilgili gelen bu sorulara cevap verebilir. (Nerede oturuyor, neleri seviyor, kiminle yaşıyor,)
 • Almanca kursu sayesinde iletişim kurduğu kişi yavaş ve yalın bir dilde konuşursa basit düzeyde o kişi ile sohbet edebilir.
 • Bu seviyeyi bitirdikten sonra basit ve gündelik kelimeleri kullanabilir.

A2 Başlangıç Seviyesi

Avrupa Ortak Dil Kriterleri (GER) tanımına göre belirlenen Almanca seviyeler içerisinde ikinci sırada olan A2 seviyesi, Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubemizde bir A2 eğitim seviyesi 82 sattir. Almanca kursu sayesinde A1 seviyesi ilerletilerek dil ile ilgili yeni beceriler kazanılmaktadır.

A2 seviyesi de A1 seviyesi gibi hala temel seviye olarak kabul edilir. A2 seviyesi Almanca dil kullanımı da sınırlıdır ancak yeni beceriler, kelimeler ve ifadeler eklenmiştir. A2 seviyesini başarı ile bitiren bir kişi Almanca kursu ile ilgili aşağıdaki becerileri rahatlıkla yapabilir.

 • Kendi ihtiyaçlarını anlatabilir.
 • Kişi kendisi, ailesi, iş çevresi ile ilgili kullanılan Almanca cümleleri ve deyimleri rahatlıkla anlayabilir.
 • Yalın cümlelerle eğitim durumunu karşısındakine aktarabilir.
 • Ailesini, kendisini ve çevresindekileri anlatabilir.

Almanca Özel Ders

Eğitim kurumumuz sınıf içi eğitimlerle birlikte birebir eğitim almak isteyen yada toplumda rahat edemeyen öğrenciler için de Almanca özel ders programları hazırlanmaktadır.

Almanca özel dersler, birebir verilen eğitimler olduğu için kişilerin istedikleri saatlerde ve günlerde verilmektedir. Almanca özel dersalmak isteyen öğrenciler, sabit programlar dışında hızlı dil eğitimi almak isteyen kişiler tarafından tercih edildiği için, özel bir program hazırlanarak öğrenci seviyesine uygun ders verilir. Ders süreleri ve program içeriği öğrenci ile birlikte belirlenir, her karara öğrenci de dâhil edilir bunun sebebi başarının istenilen düzeyde alınmasıdır. Öğrencinin kararlara dâhil edilmesi ayrıca ihtiyaç ve isteklerin net belirlenmesinde de etkilidir. Mecidiyeköy Almanca Kursu, Levent Almanca Kursu ,Şişli Almanca Kursu ve Osmanbey Almanca Kursu için bizi arayın. Almanca kursu indiriminden faydalanın

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubemizde öğrencinin özel ders planlamasına aktif olarak dâhil edilmesi sonucunda kolay ve bir o kadar hızlı bir eğitim sunulur. Almanca özel dersi tercih eden kursiyerlerimiz genellikle zaman problemi olan, kısa sürede hızlı ilerlemek isteyen yada toplum da rahat edemeyen kişilerdir.

B1 Orta Seviyesi

B1 Almanca kursu dil seviyesindeki bir kişi kendini daha fazla geliştirmiş olup, bağımsız dil kullanımına hâkim olur. Avrupa Ortak Dil Kriterleri (GER) tanımına göre dil seviyeleri belirlenir ve yeni başlayıp devam eden bir kişi için üçüncü seviye olan B1 seviyesi bitirildiğinde kişi Almanca kursu olarak kendini rahatlıkla ifade edebilir duruma gelir.

B1, bağımsız dil kullanımının söz konusu olduğu bir seviye olup; Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubemizde 82 saatlik kurs eğitimi alan, seviye eğitimini bitiren bir kişi Almanca ile ilgili aşağıdaki kazanımları elde etmiş olur.

 • Kendisine yabancı olmayan (iş, okul, aile, boş zaman,) durumlarla ilgili konuların ifade edilmesi durumunda anlatılanları rahatlıkla anlar.
 • Almanca konuşulan ortamlarda bulunabilir ve konuşulanları anlayabilir.
 • Konular arasında ilişki kurarak kendini rahatlıkla ifade edebilir.
 • Yaşadığı olayları basit bir dille aktarabilir.
 • Geleceği ile ilgili planlarını nedenleri ile açıklayarak; kendini ifade edebilir.

B2 Orta Seviyesi

B2 Almanca kursu dil seviyesinde, kişi somut konulardan soyut konuları kavramaya geçebilir. Tabi kişinin ilerleme sağlayabilmesi için gerekli çalışmaları yapması gerekir.

B2 Almanca kursu dil seviyesinde, kişi somut konulardan soyut konuları kavramaya geçebilir. Tabi kişinin ilerleme sağlayabilmesi için gerekli çalışmaları yapması gerekir.

B2, B1 dil seviyesine ilaveten alınmış Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubemizde 82 saatlik bir eğitimi kapsar ve bağımsız dil kullanımı söz konusudur. B2 seviyesini başarı ile bitiren bir kişi aşağıdaki kazanımları elde etmiş demektir.

 • Somut konulara ilaveten soyut konuları içeren bir metni anlar ve anlatabilir.
 • Ana dili Almanca olan bir kişi ile akıcı şekilde sohbet edebilir. Cümle kurmakta zorlanmaz.
 • Karşısındaki kişinin kullandığı cümleleri rahatlıkla anlar.
 • Güncel bir konuyu avantajları ve dezavantajları olarak değerlendirebilir. Mecidiyeköy Almanca Kursu İstanbul'da  Almanca Kursuarasında en iyi kurs Tad Almanca Kursu dur.

C1 Seviyesi

C1 Almanca kursu dil seviyesinde, kişi yetkin bir dil kullanıma sahip olur. Kişinin,istediği sürece gelmesi için eğitim planında yer alan etkinlik ve çalışmaları düzenli olarak yapması gerekirmektedir. Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubesinde eğitim saatleri 82 saat olmaktadır.

C1 dil seviyesini bitiren bir kişi bilinçli ve yetkin olarak Almanca kursu ile dile hâkim olur. B2 dil seviyesini başarı ile bitiren kişiler tarafından C1 seviyesine devam edilmektedir. C1 seviyesini başarı ile bitiren bir kişi bir çok deneyimi elde etmiş olur.

 • Uzun bir Almanca metni okuyup, sonuç çıkarabilir.
 • Sözcük arayışına girmeden kendini rahatlıkla anlatabilir.
 • Çevresinin büyük bir bölümünde rahatlıkla bu dili kullanabilir.
 • Karmaşık olan konularda dahi kendini net bir şekilde anlatabilir ve anlayabilir.

C2 İleri Seviyesi

C2 Almanca kursu dil seviyesinde, kişi gerekli olan çalışmayı gerçekleştirip; 82 saatlik eğitimi bitirdiği zaman seviye sınavına girdiğinde başarılı olursa Almanca kursu ile istediği gibi yeterli bir düzeye sahip olur. C2 Yetkin dil kullanımı ile C2 dil seviyesini bitiren bir kişi hiçbir konuda zorluk çekmeden farklı konularda ve mekanlarda Almanca olarak kendini ifade edebilir ve çalışma yapabilir düzeyde olmaktadır. Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubemizde ders saatleri 82 olarak belirlenmektedir.

C2 seviyesini başarı ile bitiren bir kişi aşağıda belirtilen becerileri çok rahat gerçekleştirebilir düzeydedir.

 • Duyduğu ya da okuduğu her şeyi rahat bir şekilde anlayabilir ve ifade edebilir.
 • Yazılı ve sözlü kaynaklardan Almanca olarak araştırma yapıp gerekli bilgilerini toplayabilir. Bilgileri düzenleyerek sunum dahi yapabilir.
 • Kendini ifade ederken ince ayrıntılara da deyinerek akıcı ve anlaşılır ifadeler kullanabilir.

Eğitim Materyalleri

Eğitim materyalleri yabancı dil eğitimde öğretmenlerin tecrübesi ve yeterliliği kadar, eğitimde kullanılan materyallerde eğitimi oldukça etkin kılar. Bu nedenden dolayı yabancı dil eğitim kurumumuzda kullanılan materyallerimiz arasında çeşitlilik fazladır. Görsel materyallerin yanı sıra dijital ortamlarda aktif olarak kullanılır. Almanca kursumuz Türk Amerikan yabancı dil kursu olarak Mecidiyeköy şubemizde eğitim materyali olarak Schritte International kitapları kullanılmaktadır.

Bir yabancı dili öğrenmede en etkili yol, dili sevmekle ilişkilidir ve bu nedenle kurumumuz dijital ortamları kullanmayı tercih etmektedir. Derse katılımı arttıran sistem dâhilinde öğretmenlerimiz akıllı tahtaları kullanılırlar. Böylelikle eğitim ortamları daha eğlenceli hale gelir.

Öğrencilerin geliştirmekte zorluk çektikleri konuşma (speaking) ve dinleme (listening) becerilerini kazandırma da öğretmenler ekstra materyaller kullanarak; eğitim sürecinde öğrencileri aktif hale getirmeye çabalar.

Öğretmenler

Yabancı dilin iyi bir şekilde alınmasının en önemli unsuru öğretmenlerdir. Çünkü ‘’Kim, kime, neyi, niçin, nasıl öğretecek?” sorusunu en iyi öğretmenler bilir. Kurum olarak öğretmenlerimiz sayesinde eğitim kalitemizi arttırdığımızın bilincindeyiz. Bu nedenle öğretmenlerimizi seçerken zorlu sınavlardan geçirerek; başarılı olan ve mesleki yeterliliğe sahip öğretmenlerimizle yabancı dil eğitimi vermekte olan eğitim kurumlarımızda etkin olarak görev verilmektedir.

Öğretmenlerimiz üniversitelerin Almanca bölümlerinden mezun olmuş Türk ve ana dili Almanca olan Alman öğretmenlerden oluşmaktadır. Derneğimize kabul ettiğimiz öğretmenlerimizi öncelikli olarak bir yazılı sınava ardından da mulakat sınavına tabi tuttuktan sonra Almanca kursumuza dahil etmekteyiz.

En az 3 deneyimli, formasyon sahibi öğretmenlerimizin diğer özellikleri;

 • Yabancı dil eğitiminde kullanılan eğitim programına hâkimdir.
 • Mesleki açıdan gerekli donanıma sahiptir.
 • Öğrencileri ile sağlıklı ve güvenilir bir ilişki kurar, öğrencilerine yönelik gerekli motiveyi sağlamayı becererek; başarılarını arttırma konusunda gerekli desteği sağlar.

  Mecidiyeköy Almanca Kursu , Levent almanca kursuŞişli Almanca kursu ve Osmanbey Almanca kursu için bizi arayın. Almanca kursu indiriminden faydalanın
ÖN BİLGİ FORMU

Communicative Approach Eğitim Sistemi

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy şubesi olarak

Almanca Kursu

Communicative Approach metodunu kullanıyor olmamızın ana sebebi öğrencilerin ilk günden başlayıp aniden ortaya çıkan yaratıcı rollere, araştırma ve projeler ile birlikte oyunlara odaklanarak gerçek dünyadaki durumlarla benzerlik gösteren durumlarla karşılaştıklarında iletişim kurmalarını sağlamaktır. Çift ve gruplar halinde öğrenme ilk planda tutulmaktadır.

Türk Amerikan Derneği Neden Farklıdır

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu A.B.D Ankara Büyükelçisi George Wadsworth, Robert Koleji Müdürü Floyd Black, Halide Edip Adıvar ve daha birçok bilindik kişi tarafından 1951 yılında kurulmuş ve resmi gazetede resmen onaylanarak ilan edilmiştir. Kurs bünyesinde hizmet vermekte olan öğretmenler öncelikle yazılı, ardından da sözlü sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu uygulamaya gerçekleştiren tek dil kursu olarak derslerde günümüzde son teknoloji ders yaklaşımlarını kullanmaktayız. Dersler 50 dakika olarak verilmektedir.

Türk Amerikan Derneği Sertifikası Farkı

Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu sertifikası birçok yönden farklıdır. Derneğimizin kurucularının önemli kişiler ve kurumlar olması, Türkiye’nin ilk dil kursu olması, resmi gazetede onaylanması gibi farklardan dolayı Türk Amerikan Derneği sertifikası yurtiçinde ve yurtdışında çok prestijli bir belgedir. Her seviyede yapılan 4 quizi başarılı bir şekilde geçtiğiniz zaman prestijli Türk Amerikan Derneği yabancı dil kursu Mecidiyeköy sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Genel İNGİLİZCE
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR
YDS KURSU
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR
TOEFL KURSU
Ders Saati 108
Toplam Süre9 Hafta
Planlanan Tarih 28.12.2020
Kontenjan12
BAŞVUR
ÖĞRENCİLERİMİZDEN

BİZİ TERCİH EDENLER