Seviyeler

seviyelerSeviyeler sayesinde bölümlere ayrılmış olan kurs içindeki derslerin içeriği harfleri öğrenmekten cümle kurmaya ve çeşitli kavramları anlamaya kadar ilerler. Son seviye sonunda Türkçeyi akıcı ve konuşup anlamaya yeteneği tam olarak sağlanmış olur. Eğitim sisteminin en önemli parçası Türkçe konuşma yetişinin tam olarak kişiye aktarılması, konuşma için gerekli olan kelime gruplarını ve dil bilgisini öğrenmeleri ve bunun dışında karşısındaki kişiyi de anlayıp etkin iletişim kurmayı sağlamaktır.

Türk Amerikan Derneği 65 yıllık deneyimi ile Avrupa Dil Portfolyosu kapsamında uluslararası eğitim programlarına bağlı kalarak eğitimi sürdürür. Öğrencilerin aldıkları kur tamamlandığında aşağıda belirtilen deneyimler kişiye kazandırılmış olur. Bu nedenle birçok öğrenci Türkçe dil eğitiminde kısa sürede gelişim için Türk Amerikan Deneği’ni seçer.

Başlangıç: Gün içinde sağlanacak iletişim konusundaki temel bilgilere dayanır. Kursa katılanlar 82 saatlik bir eğitiminin ardından okuma, yazma, konuşma ve dinleme konusunda basit ihtiyaçlarını karşılayabilir derecede seviye kat edecektir. Bu kuru başarı ile tamamlayan öğrenciler günlük hayta basit seviyede cümleler kurar ve kısa metinler yazıp okuyabilir.

Alışveriş yapabilir, kendi hakkında bilgiler verebilir ve yavaş konuştuğunda karşısındakini anlayabilir. Bunun dışında haftalar, günler, renkler, mevsimler, özel günler gibi kullanımları tam olarak öğrenerek günlük hayatta kullanabilir.

Orta: Dil bilgisi kurallarının tamamına ağırlık verildiğinden dolayı 82 saat sonunda eğitim alanlar çok daha gelişmiş bir Türkçeye sahip olacaktır. Türkçe dil eğitiminin orta seviyeni tamamlayan katılımcılar dil konusunda kendine güvenen bireyler olarak kuru tamamlayacaktır.

Masal ya da basit romanları okuyup anlayabilir hale gelen katılımcı kur çerçevesinde haber kipleri –geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman – dilek kipleri – istek kipi, emir kipi, gereklilik kipi, şart kipi öğrenilecektir. İsmin halleri, zamir ve sıfatlar, zarflar, iyelik ekleri, bağlaçlar gibi çeşitli konuları kavrar ve günlük hayatta daha başarılı ve ayrıntılı konuşmalar yapabilir.

İleri: Türkçe öğrenimim son aşamasında Türkçe diksiyonunu tamamlamış olan katılımcılar hızlı ve akıcı konuşabilir. Gazete, dergi okuyabilir ve televizyonda duyduklarının tamamını kavrayabilir. Özne yüklem ya da zarf be sıfat gibi kavramların tamamına hakim olur.

Kompozisyon yazımı, film izleme ve yorumlama, sunum yapma, makale yazıp okuma, müzik dinleme, haber okuma ve hatta grafik ve resim yorumlamaları gibi gelişmiş özelliklere sahip olur. Hızlı konuşulanı anlar ve hemen cevap verebilir. Ayrıca yabancı dilin etkisinden tamamen kurtulup Türkçe düşünme kabiliyeti kazanır.