Eğitim Materyalleri

egitim-materyalleriKurs içinde çeşitli aktivitelerle desteklenen derslerde “Istan
bul Yabancilar Için Türkçe” Kitapları kullanılır.Ders kitabimiz uzun yıllardır saygın birçok kurum tarafından tercih edilen köklü ders kitaplarından biridir.  Türk Amerikan Derneği 65 yıllık tecrübesi ile kullanılan kitapların eğitim sürecine olan katkısının farkındadır. Kullanılan her yayın içerisinde aynı konular yer almaktadır. Ancak yayın farkını ortaya koyan detaylar bulunur. Hiç Türkçe bilmeyen birine Türkçe öğretmenin amaçlandığı bilinmelidir. Nesneler ya da kişiler görsellerle desteklenmeli ve CD gibi çeşitli ses kayıtları ile dil için kulak aşinalığı yaratılmalıdır.  Ayrıca testler ya da konuyla ilgili çalışma kitapları ile derslerde öğrenilenin pekiştirilmesi için olanak sağlanmalıdır. “Istan
bul Yabancilar Için Türkçe” kitapları bu gibi detayların hepsini kapsayan en ideal yayındır.

Bunlar dışında Türk Amerikan Derneği ders kitaplarına ek olarak çeşitli kaynaklar sunar. Testler, okuma parçaları gibi ders içi ve dışı aktiviteler hazırlanır. Dil eğitiminin anlaşılır olması için her yönden bakış açısı sağlanmalıdır. Ayrıca zaman zaman yapılan sevie değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilere raporlar halinde ne kadar ilerleme kaydettikleri aktarılır ve rehberlik sayesinde eksik kalınan yerleri daha net çalışmak için ek kaynaklar sağlanır ya da ek dersler düzenlenir.