Taksim ingilizce kursları


İngilizce eğitiminde edinilmesi gereken dört beceri türü vardır. Bunlar Yazma, Okuma, Dinleme ve Konuşmadır. İlk olarak yazma becerisi için yapılan etkinliklerin öğrencinin dil eğitime birçok katkı sağladığı bilinmektedir. Öğrencinin eksik yönlerinin saptanması ve bu konu üzerinde yönlendirilmelerin yapılması için yazma etkinlikleri çok önemli olduğu bilinmektedir. Levent İngilizce Kurslarının bu beceriye önem vermesinin nedeni de budur.  İngilizce eğitiminde etkili bir yazma dersi birçok amaca hizmet edebilir. İngilizce öğrenim sürecini takip etmede etkili bir yazma dersi öğretmene çok yardımcı olacaktır. Öğrencinin seviyesini belirlemede yazma etkinlikleri önemli bir kriterdir. Öğrencilerin dil yetilerini geliştirmesinde ve dil yanlışlarını düzeltmede yazma dersleri önemli rol oynamaktadır. Öğrenilen bilgilerin kısa dönem bellekten uzun dönem belleğe aktarılmasında etkili olacaktır.

İkinci beceri olarak okuma becerisi uzun zamandır eğitim sisteminde var olan ve eğitimin her döneminde kullanılmıştır. Seçilmiş metinleri okutulması ve anlamlandırılması İngilizce eğitiminde dilin inceliklerinin ve dilbilgisinin daha iyi kavranacağı için okuma becerisi önemli bir beceridir. Okuma becerisinin yazılı ve sözlü anlatımlardan daha önce tutulduğu dönemler bile olmuştur. Öğrencinin telaffuz yeteneğinin gelişmesi öğrenilenlerin kısa sürekli bellekten uzun süreli belleğe atılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Okuma öğrenim süresinden sonra tekrar edilirse bilgiyi belleğe tamamen yerleştirecek bir beceridir. Bu nedenle gümüz de Taksim İngilizce Kursu da etkin bir biçimde okuma dersleri vermektedir.

Üçüncü beceri dinleme becerisidir. Bu beceri en zor edinilen beceridir. Fakat İngilizce eğitiminde en önemli beceri olan konuşma becerisinin kazanılmasının temelini oluşmaktadır. Dinleme becerisinde normal hızla konuşulduğunda öğrencinin her söyleneni anlamasa bile konu hakkında bir bilgi sahibi olması beklenir. Bu nedenle dinleme becerisinin asıl amacı anlamaktan çok İngilizcedeki sesleri tanıması ve vurgulamaların yarattığı anlam farklarını fark etmesidir. Dördüncü beceri ise İngilizce eğitiminin asıl amacı konuşma becerisidir. Öğrenilenleri pekiştirmede çok önemli bir beceridir. İngilizce öğrenmenin asıl amacı olan iletişim kurma, kendini ifade etme ve problemleri çözmede konuşma becerisi gereklidir. Bu kadar önemli olmasına rağmen günümüzde birçok eğitim kurumu bu beceriye önem vermemektedir fakat Levent İngilizce Kursu  bu beceriye çok önem vermekte eğitim programında kullanmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Ne Kadar Sürede İngilizce Öğrenilir ? başlıklı makalemizde ingilizce, ne kadar ve öğrenilir hakkında bilgiler verilmektedir.