Öğretmen Kadrosu

ogretmen-kadrosuRus ve Türk öğretmenler ile Rus kültürü ve dili en iyi şekilde yansıtılır. Deneyimli eğitimciler dili en anlaşılır şekilde aktarır. Eğitimcilerin dil öğretme konusunda tecrübeleri öğrencileri de yüreklendirir ve Rusçaya sevilen bir dil olarak bakılması ve çok daha kolay kavranması sağlanır.

Eğitim için en az 3 yıllık tecrübesi olması gereken Türk öğretmenler üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar arasında zorlu bir süreç ile seçilir. Rus öğretmenler de ise beş yıllık tecrübe aranır ve gerekli olan sertifikalarının da olması koşulu ile Türk Amerikan Derneği’nde öğretmen olmalarına karar verilir.

Öğrencileri anlayan ve ihtiyaçlarını ne gibi detaylar ile tamamlayacakları bilen eğitimciler, birebir ilgi ve iletişim ile eğitim sürecinin sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar. Eksik kalınan noktalarda ek dersler alabilen öğrencilere pratik yapma imkanı sınıf içinde tanıtan eğitmenler her detayı gözlemler.