Kurumsal İngilizce Nedir?


İngilizce, günlük yaşantıda farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Her ne kadar Türkçe gibi bir dil olarak kullanılsa da, bu dili bilmeyen vatandaşlar açısından kullanım alanlarını sınıflara ayırmak mümkündür. Eğitim kurumları, kamusal alanlar, özel sektördeki herhangi bir iş kolu, eğitim öncesi yaş grupları ve benzeri birçok başlık oluşturmak mümkündür. Kamu kurumları da bu tip sınıflandırmaların içerisine girmektedir. Kurumsal İngilizce kavramı, hem kamu, hem özel sektörü ilgilendiren ayrı bir bölümdür. Dış ticarette yani diğer ülkeler ile yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde, yabancı dilin önemi tartışmasız bir gerçektir. Gerek kamu kurumları, genel özel iştirakler açısından, bu alanda yabancı dil bilen personel bulundurma zorunluluğunu ortaya çıkarmakta ve bu zorunluluk nedeni ile de kurumsal İngilizce konuşabilecek seviyede olan personel ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Şişli İngilizce kursları bu alandaki açığa göre hareket eden özel programları oluşturmuş eğitim birimleridir.

Kurumsal İngilizce Nasıl Öğrenilir?

Kurumsal İngilizcenin öğrenilmesi konusunda farklı bir metot uygulanmaktadır. Temel İngilizce bilgisi verilmekte olup, normal eğitim süreci ile kurumsal İngilizce eğitim süreci arasındaki tek fark, hazırlanan program, programın uygulanma süresi ve bu programın içeriğindeki temel ilkelerdir. İş hayatında kullanılan teknik detaylar, teknik kelimeler ve teknik cümle kalıpları gibi bütün ihtiyaçlar, eğitim programlarının içerisine yerleştirilmektedir. Bu uygulama hızlı, etkin bir İngilizce dili yaratılmasına sebep olmaktadır. Şişli İngilizce kursları kurumsal İngilizce öğretilmesine ve öğrenilmesine yönelik özel programları ile ihtiyacı gideren ve kurumlara İngilizceye hakim personel yetiştirilme amacını taşıyan bir eğitim yuvasıdır.

Kurumsal İngilizce Nereden Öğrenilir?

Kurumsal İngilizce öğrenilecek farklı kaynaklar bulunmaktadır. Her bir eğitim kurumunun, farklı programı ve farklı uygulama sistemi bulunmak ile birlikte, Şişli İngilizce kursları bu alanda daha farklı metotlar uygulamakta ve ihtiyaca yönelik programlarını gerek duyulması halinde, işletmelere götürmektedir. Bu uygulamanın temel farkı, gelen taleplere göre değerlendirme yapılması ve bu değerlendirme neticesinde, gerekir ise, kurumlara ya da işletmelere eğitmen gönderilmesidir. Bu uygulama, hem personelin işletme içerisinde bulunmasına, hem de doğrudan ihtiyaca yönelik eğitim verilmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Yapılacak görüşmelerde mutabık kalınması halinde, eğitmenler iş yerlerine gönderilmekte, uygun bölümlerde teknolojik ekipmanlar desteğinde eğitim ortamları hazırlanmakta ve hızlı eğitim programı sayesinde, uygun şartlarda İngilizce eğitimi sistemi uygulanmaktadır.

 

Bir önceki yazımız olan Tad Mecidiyeköy başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.