Kurumsal Eğitim Veren İngilizce Kursları


İngilizce kursları genelde eğitim kurumlarında yani ilgili eğitim kurumunun dersliklerinde verilen bir eğitim sistemi olarak algılanmaktadır. Bu anlayış her ne kadar geçerli bir uygulama olarak görülse de, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı sistemlerin geliştirilmesi de mümkün olmaktadır. Yeni anlayışa göre, özellik ile Levent İngilizce kursu, kurumların ayağına gitmekte ve personel eğitimine kurumların kendi ortamlarında devam edebilmektedir. Bu uygulamada esas,derslik anlayışından, ya da sabit bir adresteki derslik anlayışından vazgeçilmesi, ihtiyaç duyulan her birim ile irtibata geçirilerek gerek duyulması halinde, birimlerin kendi ortamında eğitim sistemi oluşturulmaktadır.

Kurumsal Eğitim İlkeleri Nelerdir?

Kurumsal eğitimin verilmesi konusunda uygulanan standart eğitim prosedürleri bulunmaktadır. Öncelikli olarak kurumlar Levent İngilizce kursu ile irtibata geçmekte, kaç personele eğitim verilecek, personele verilecek eğitim ne amaç ile olacak, yani neleri kapsayacak gibi bir ön çalışma yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı, eğitim stratejisinin belirlenmesi ve amaca yönelik programların hazırlanmasıdır. Kurulan ilk irtibat neticesinde, eğitimin verileceği alan konusunda da belirleme yapılmaktadır. Esas olan personelin kursun verildiği eğitim birimine getirilmesi olması ile birlikte, farklı bir uygulamaya gidilmesi ile mümkündür. Yeterli sayının sağlanması ve uygun görülmesi halinde, kursun eğitmenleri teknolojik ekipmanları ile birlikte, doğrudan ilgili kamu kurumuna ya da özel iştirake gitmekte ve orada büyük derslik sistemi oluşturulmaktadır. Bu uygulama, hem kurumların işine gelmekte, hem de eğitim kurumunun amaca yönelik eğitim sisteminin içerisinde bulunmaktadır.

Kurumsal Eğitim Süreci Nedir?

Verilmekte olan ya da verilecek olan kurumsal eğitim sisteminde, süreç kelimesi gündeme gelmekte olup, bu süre İngilizce seviyeleri ve talep ile doğru orantılı ilerlemektedir. Kurumun personeline ne için İngilizce öğreteceğinin tespit edilmesinden sonra, personelin seviye belirlemesi yapılmakta ve bu belirleme neticesine göre, bir program hazırlanmaktadır. Hazırlanan program orta seviyeli, hızlı ve normal seviyeli gibi başlıklarda toplanmaktadır. Levent İngilizce kursları bu konuda farklı sistemleri uygulanmakta olup, hızlı eğitim ya da hızlı yabancı dil öğrenimi konusunda hazırladığı programlar ile kurumların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılanmakta ve personelin yabancı dil ile bütünleşmesi konusunda gereken her türlü tedbiri almaktadır.

Bir önceki yazımız olan Neden İngilizce Öğrenmelisiniz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.