Seviyeler

Türk Amerikan Derneği Avrupa Dil Portfolyosu gereğinde eğitim programlarını hazırlar ve İspanyolca öğrenmek isteyen kişiler de Türk Amerikan Derneği sayesinde dilin tüm yapı taşlarını en iyi şekilde öğrenir. Birçok öğrenci İspanyolca eğitimi almak için Türk Amerikan Derneğini seçer.  Bunun en büyük nedeni de 65 yıllık tecrübeye sahip olmasıdır. Her kur içerisinde farklı konular işlenir ve her kur sonunda kişideki gelişmeler aşağıdaki gibi olur.

A1: 82 saat süren kurs süresi içinde Türk eğitimciler ders verir. Kolay cümle kalıplarından okunuşlarına ve kelimelerin yapısına kadar her türlü temel ayrıntı kurs kapsamında yer alır. İspanyolca kursunun ilk kurunu başarıyla tamamlayan öğrenciler gün içinde ihtiyaçları olacak basit cümleler kurabilir.

A2: İlk kurdan sonra dil bilgisi yapıları ve kelimelere ağırlık verilir. 82 saat süren toplam dersler sonunda Türk ve İspanyol eğitimcilerden dersler ile günlük konuşmada sıkıntı yaşamayan bireyler hayata hazırlanır. İspanyolca şarkılar, görsel ve işitsel aktivitelerle eğitim destek verilir. Kurs sonunda günlük hayatta her türlü ihtiyacını karşılayabilen, düşünce ve duygularını aktarabilen bireyler yetiştirilir.

B1: İspanyol öğretmenler eşliğinde sunulan kur 82 saattir. Tüm dil bilgisi kuralları öğrenilerek ilerlenir ve çeşitli aktivitelerle konuşma ve anlama konusunda sorunsuz bireyler hayata hazırlanır. İspanyolcanın en iyi şekilde cümleye dökülmesini sağlamak amacıyla da dersler de işitsellik ve görsellik ön plandadır. Kursu bitiren bireyler hızlıca konuşulanı anlayabilir ve televizyon ve dergi gibi yayınları takip edebilir.

B2:  Sorunsuz konuşma ve hayat boyunca ihtiyaç duyulan kelimeleri öğrenmeye odaklanılır. Bu seviyede İspanyol eğitmenler derse katılır. İspanyolca konuşan kişi bundan sonra dil konusunda zorluk çekmeyecektir. 82 saatlik kurs bitiminde akademik makaleleri rahatça okuyup anlayabilirsiniz.  Makale televizyon izleyebilme, dergiler okuma, haberleri takip etme, görüş ve düşünce bildirme gibi farklı konularda gelişiminiz tamamlanmış olur.