Aktiviteler

aktiviteler-ingilizceKurs içerisinde sunulan aktivitelere tüm şirket personelleri ücretsiz olarak katılabilmektedir. Aktiviteler kişiler arası iletişimi güçlendirdiği gibi partnership liderliğini ve ekip çalışmasın öneminin kavranmasına da olanak sağlamaktadır. Bu sayede iş için gerekli olan İngilizceyi öğrenilirken Türk Amerikan Derneği sayesinde kurum içi güçlenme de sağlanmış olur.

Kursa kayıt olan katılımcıların eğitimi bitmiş olsa bile kurs genelindeki aktivitelere ömür boyu katılarak gelişimine sürekli destek olabilir.