İngilizcenin İş Hayatına Etkileri


Yabancı dil bilmenin iş hayatına etkileri konusunda tartışmalar halen sürdürmekte olup, bazı gruplar yabancı dil bilen ya da bilmeyen personel açısından sıkıntı bulunmadığını ifade etmektedir. Bu görüşün ters anlayışında bulunan gruplar ise, yabancı dil bilmeyen personel ile çalışmak istemediklerini ve personelin tamamının yabancı dile hakim olması gerektiğini savunmaktadır. Farklı düşüncelerin ortaya çıkmasının temel nedeni ise, iş biriminde ya da işletmenin çalıştığı sahada görülen farklılıklardır. Uluslararası alanda hizmet veren ya da herhangi bir neden ile dış ülkeler ile ticari irtibatta bulunan işletmeler incelendiğinde, yabancı dil bilen personelin önemi daha net anlaşılmaktadır. Her geçen gün işletmelerin iş ilanlarında İngilizce şartının önem ile belirtildiği dikkat çekmektedir. Yetişmiş personel arayan, dış ilişkiler konusunda ekstra bir personel görevlendirmeden ilgili birimdeki personelinin İngilizce bilmesini isteyen birçok işletme, yabancı dil konusunu öne çıkarmaya başlamıştır. Bu alandaki ihtiyacı tespit eden Şişli İngilizce kursları da, yeni bir program belirlemiş ve amaca yönelik İngilizce konusunda gerekli adımları atmıştır.

İş Hayatında İngilizce Avantajlı mı?

İş hayatında İngilizce bilmenin avantajları, sosyal ekonomik ve sınıf açısından sıralanabilmektedir. Sınıf açısından sıralama da ön plana çıkan, işletme içerisindeki statüdür. Yabancı dil bilen bir personelin, emsal personele göre arasında, gerek sosyal açıdan, gerek mevkii açısından,  gerek ise ekonomik açıdan mutlaka bir farklı bulunacaktır. Tahmin edileceği üzere, yabancı dil bilen bir personel ile bilmeyen bir personelin, şirket içerisindeki görevlendirmeleri de farklı olacak ve bu görevlendirme neticesinde, ekonomik açıdan da ister istemez bir fark oluşacaktır. Bu örneğin en belirgin özelliğini, kamu kurumlarında görmek mümkündür. Yabancı dili belli bir seviyede olan ve gerekli sınavlardan belli bir düzeyde not alan personelin, gerek görevlendirmeleri, gerek ise ekonomik alandaki farkları ortaya çıkmaktadır. Farklı başlıklar altında ödenmekte olan yabancı dil tazminatları bunun en belirgin örneğidir. Detaylar Şişli İngilizce kursu başlığı altında, ihtiyaç duyanlara verilmekte olup, iş hayatında İngilizcenin avantajları konusunda gerekli olan bütün bilgileri, bu kurumlardan elde etmeniz mümkündür.

İş İngilizcesi Şeklinde Bir Eğitim Var mı?

Evet, iş İngilizcesi ya da  kurumsal İngilizce  şeklinde belirlenmiş olan ayrı bir eğitim programı bulunmaktadır. Şişli İngilizce kursu bu konuda örnek teşkil edecek programlar hazırlamış, ihtiyaç duyan kurumlara ya da bireylere, gerekli eğitim desteğini sağlamaktadır.

 

Bir önceki yazımız olan İngilizcenin Hayattaki Yeri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.