Eğitim Materyalleri

egitim-materyalleri63 yıldır yabancı dil eğitiminde tecrübesi ile yabancı dil eğitimine yön veren Türk Amerikan Derneği Dil Okulları,150 yıllık dünya devi National Geographic ‘in Word Link Kitaplarını kullanmayı tercih etmiştir.Kullanılan ders kitapları ve materyaller National Geographic ve Cengage Learning iş biriliği ilr hazırlanır.Mecidiyeköy genel İngilizce kursumuxda World Link kullanılarak bilgi ve iletişim teknolojisinden en iyi şekilde yararlanmak hedeflenmiştir.

Dünya devinin hazırladığı yayınlar dışında National Geopraphic Learning digital platformda da katılımı ve dil öğrenmedeki istekliliği arttırmıştır. Bir dil öğrenmenin en kolay yolunun o dili sevmekten geçtiğini bilen kurumumuz dijital ortamları da hizmete sunmuştur. Derse katılımı yüzde 78 oranında arttıran bu sistem sayesinde öğretmen akıllı tahtada ders anlatmaktır. Akıllı tahta yazılımı sağlayan kurumumuz eğitimi eğlenceli bir hale getirmeyi başarmıştır.

Öğrencilerin en çok geliştirmek istedikleri alan olan speaking ve listening için ders kitapları dışında, birçok extra materyaller öğretmenler tarafından eğitim süreci boyunca kullanılır.