İngilizce Kursu Nedir?


Bilinen en basit tabiri ile İngilizce kursu, yabancı dil eğitiminin yani İngilizce eğitiminin verildiği küçük ya da büyük çaplı eğitim kumrudur. Bahsedilen kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve yasal olarak yabancı diller konusunda eğitim vermek üzere görevlendirilen kurumlardır. Kurs olarak tanımlanan bu kurumlarda, yalnızca İngilizce değil Türkçede dahil olmak üzere birçok dilde eğitim verilmektedir. Her birinin farklı müfredatları ve eğitim sistemleri olmak ile birlikte, yabancı dilin yaygınlaştırılması ve ihtiyaç duyan her kesime ulaştırılması temel hedefleridir.

Çeşitli programlar bu kurslar tarafından uygulanmakta olup, süreçler açısından aralarında farklar bulunmaktadır. Bazı kurslar, çok kısa sürede İngilizce öğrettiklerini belirtmekte, bazı kurslar ise, daha uzun sürelerde ancak tam anlamı ile eğitim verdiklerini ifade etmektedir. Yöntem her ne olur ise olsun, neticede tüm kurslar gerek eğitmenleri, gerek kaynakları, gerek ise uyguladıkları metotlar ile İngilizce eğitimini vermekte ve kursu bitirenlerin İngilizceye hakim olmalarını sağlamaktadır.

Yabancı Dil Kursları Yararlı mı?

Yabancı dil kursları, zorunlu eğitimde alınan yabancı dil eğimlerinin yetersiz kaldığının en büyük ispatıdır. Eğitim sistemindeki yanlışlıklar, eğitimlerin hatalı yaklaşımları ya da kaynakların yetersizliği veya müfredat eksikliği gibi sebeplerden dolayı, öğrenim görenler yabancı dile tam olarak hakim olamamakta ve bu aşamada devreye İngilizce kursları girmektedir.

Eksik kalan ya da temeli atılmayan yabancı dil eğitimleri, bu kurslarda tamamlanarak, bireylerin yabancı dil öğrenmesine katkı sağlanmaktadır. Bazı kurslar hızlandırılmış İngilizce eğitimi başlığı altında temel kalıplar üzerinde yoğunlaşır ve sadece konuşma dilini pekiştirmeye çalışır iken, bazı kurslar ise, farklı eğitim sistemleri uygulamaktadır. Eğitim sistemi farklı olan kurslar, kalıplar üzerinde gitmemekte, yabancı dilin tüm gereklerini, imla ve yazılım kuralları ile birlikte, eğitim görenlere vermektedir.

Her ikisi de aynı amaca hizmet etmekte olup, yabancı dil eğitiminin verilmesi konusunda eğitim kurumu olarak görülmektedir.  Yabancı dil öğrenilmesinin en etkili ve en verimli yolu, profesyonel anlamda kurumsal olarak eğitim veren İngilizce kursları temsilcilerine müracaat etmektir. Dileyen herkes, yaşı ve statüsü ne olur ise olsun, bu kurumlardan hizmet alma şansına sahiptir.

 

Bir önceki yazımız olan ingilizce kurslarının önemi nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.