İngilizce Eğitiminde ki Yöntem ve Teknikler


Dil öğreniminde kullanılabilecek ve kullanılan birçok yöntem vardır bunlardan birincisi Dilbilgisi-Çeviri Yöntemidir. Bu yöntemde tüme varım kullanılır öğrencilere başlangıçta grammer kalıpları öğretilir. Öğrenim düzeyi arttıkça daha karışık grammer kalıpları ve dilin kuralları öğretilir. Bu yöntemde verilen bilgiler doğru çeviri yapma amaçlanır. Anadil ve yabancı dil bir arada kullanılır. Öğrencinin kaynak dilden hedef dile doğru çeviri yapması sağlanır. İkinci yöntem ise Direkt Yöntemdir. Bu yöntem anadil öğrenme ile aynı yöntemdir. Öğrenim öncelikle sözlü olarak yapılır sınıfta veya çevrede görülen varlıkları göstererek isimleri ve ne oldukları öğretilir. Öğrenimde yalnızca yabancı dil kullanılır ve anadile çeviriye izin verilemez. Bu yöntem günümüzde Taksim İngilizce Kursunda kullanılmaktadır.

Üçüncü yöntem ise Seçmeli Yöntemdir. Bu yöntemde ilk olarak hangi yöntemle daha iyi kavrayacağı belirlenir ve o yöntem üzerine yoğunlaşılır en sağlıklı öğrenim yöntemlerinden biridir ve günümüzde Taksim İngilizce Kursları ile kullanılır. Öğretim dili İngilizcedir fakat gerektiği yerlerde anadilden çeviri kullanılır. Çevirinin özel bir becerisi olduğunu savunur ve çeviri ileri eğitim dönemlerinde kullanır.  Dördüncü yöntem ise Doğal Yöntemdir. İngilizce öğrenimi sırasında kullanılan dil sadece İngilizcedir. Hiçbir şekilde anadil kullanılmaz. Öğrenciden duyduklarını tam olarak anlamasa bile tekrar etmesi istenir. Öğrencinin öğrenimde etkili olması katılması beklenir anadil öğrenme aşamasında yöntem kullanılır. Yanlışlıklara ve hatalara aldırmadan konuşması beklenir.

Beşinci yöntem İşitsel- Dilsel yöntemdir.  İngilizcedeki yapılar ve yeni kelimeler ilk olarak diyaloglarla öğretilir. Bu diyaloglar öğretici tarafından seslendirilir veya ses cihazlarından dinlenebilir. Daha sonra öğrencilerden koro halinde veya teker teker tekrar etmeleri istenir. Önce öğretilen dilin yapısı gösterilir daha sonra bunların alıştırması yapılır. Amaç ise ana dildeki hıza ulaşmaktır. Gerektiğinde ana dilden çeviriler yapılabilir. Seçmeli yöntemden önce Levent İngilizce Kursları ile kullanılmış bir yöntemdir. Sağlam bir eğitim sistemine sahip olan Levent İngilizce Kursu dönemlerin en sağlıklı eğitim sistemlerini kullanmıştır. Altıncı yöntem ise Bilişsel Yöntemdir. Dil öğretim programı İngilizce dil bilgisi kuralları çevresinde özenle hazırlanır ve öğrenciye uygulanır. Ezber yerine taklit yöntemi kullanılır. Öğrenci merkezli eğitim uygulanır ve öğretmen yönlendirici konumundadır

Bir önceki yazımız olan Ne Kadar Sürede İngilizce Öğrenilir ? başlıklı makalemizde ingilizce, ne kadar ve öğrenilir hakkında bilgiler verilmektedir.